Cộng tác viên sign up

Cộng tác viên cho Dantrangrang sẽ được hưỡng 15% hoa hồng theo những đơn hàng được ship. Vì số CTV bên DTR nhận chỉ là con số ít nên các bạn hảy cho chúng tôi biết những đặt điểm như kinh nghiệm của bạn qua email. Cho năm 2017, 50 bạn cộng tác viên sẽ được nhận làm đại sứ cho DTR. Chúng tôi rất mong có thể hợp tác với bạn.

Hoac LH qua email: Saintlbeau@gmail.com

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.