Crest Supreme sau 7 ngày

Bạn ở trên đã sử dụng dòng 7 ngày các bạn tham khảo nhé

Miếng dán trắng răng Video

Crest sau 14 ngày

Bạn trên video đã sữ dụng 30 phút 1 ngày, và mỗi ngày dán 2 lần, tuy nhiêng b ấy cũng có thể tối ưu hóa nó và sử dụng mỗi ngày 1 miếng cho 1 tiếng, Như vậy HQ sẽ còn cao hơn.

Bạn nhã lê với 14 ngày các bạn theo giỏi nhé

Miếng dán trắng răng sau 14 ngày

Crest sau 21

Bạn Tess là kết quả của liệu trình 21 ngày, Kết quả cao nhất của miếng dán trắng răng

các bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên web Hoac Inbox vào Facebook fan page của shop

Tẩy trắng răng

Tẩy trắng răng

Miếng dán trắng răng Video
[fbcomments]

 

Leave a Reply