Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING
Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT

Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT

1.530.000₫

Description

Hiệu quả sau 21 ngày

Gồm 21 bộc – 42 miếng (1 hàm trên, 1 hàm dưới)

Mổi ngày dán 1 tiếng

sau 21 ngày

 

Gói 21 days Dental box kèm

kèm 1 IRIS CROSS bàn chải điển tự pin

1 UV led light tăng hiệu quả miếng dán 50-60%


Reviews
Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT

Crest Supreme 21 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT

1.530.000₫