Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING

Miếng dán trắng răng Thông Tin

Miếng dán trắng răng Crest là gì?

Miếng dán trắng răng Crest đơn giản là 2 miếng dán 1 cho hàm trên và 1 cho hàm dưới. Crest có nhiều loại miếng dán trên thị trường hiện nay. Crest 3d là 1 trong những dòng các bạn có thể dể tìm kiếm tại những walmart, CVS trên toàn nước mỹ. Nhưng Crest 3d chỉ có nồng độ Hydrogen Peroxide vs tỷ lệ 6%-9% vì là dòng được nhập cho thị trường nên nồng độ phải dưới 10% mời hợp với luật do FDA Hoa Kỳ.

 

Crest Supreme Professional

Miếng dán trắng răng Crest supreme Professional là dòng chuyên nghiệp sử dụng tại các phòng nha trên toàn hoa kỳ, Vs nồng độ cao nhất hiện nay 14%. Đay là miếng dán với nồng độ tẩy trắng Hydrogen Peroxide nhiều nhất trong các loại. Tuy nhiên để sở hửu miếng dán Crest supreme professional không dể vì miếng dán này không được bầy bán rộng rãi như Crest 3d.

Hydrogen Peroxide là gì?

Đơn giản là chất tẩy trắng nha khoa sử dụng cho việc tẩy trắng răng.