Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS

Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS

1.008.000₫

Description

Hiệu quả sau 14 ngày

Gồm 14 bộc – 28 miếng (1 hàm trên, 1 hàm dưới)

Mổi ngày dán 1 tiếng

 

Gói 14 days Dental box kèm

kèm 1 IRIS CROSS bàn chải điển tự pin


Reviews
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS

Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS

1.008.000₫