Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT

Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT

1.008.000₫

Description

Hiệu quả sau 14 ngày

Gồm 14 bộc – 28 miếng (1 hàm trên, 1 hàm dưới)

Mổi ngày dán 1 tiếng

 

Gói 14 days Dental box kèm

kèm 1 IRIS CROSS bàn chải điển tự pin

1 UV led light tăng hiệu quả miếng dán 50-60%


Reviews
Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT

Crest Supreme 14 days + IRIS CROSS & UV LED LIGHT

1.008.000₫